Detektiv Požru opravlja detektivsko dejavnost na podlagi Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/11).


Bistvo detektivske dejavnosti je:
 • obdelava podatkov, in sicer zbiranje ter posredovanje zbranih podatkov naročniku detektivske storitve najpogosteje v obliki pisnega poročila
 • vročanje pisemskih in drugih pošiljk naslovnikom
 • svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj
 • načrtovanje in izvajanje zaščite poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov

Obseg zbiranja podatkov detektiva Požruja:

Na podlagi pisnega pooblastila, iz katerega je razvidno področje zbiranja podatkov, obseg in namen pooblastila, detektivi zbiramo in posredujemo podatke:
 • o osebah, ki so pogrešane ali skrite
 • o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod
 • o anonimnih pisanjih - o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj
 • o dolžnikih in njihovem premoženju
 • o predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni
 • o dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah
 • o spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule
 • o uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov
 • o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih
 • o zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih

Načini zbiranja podatkov:
 • z neposrednim osebnim zaznavanjem na javnih krajih in prostorih ter krajih in prostorih, ki so vidni z javno dostopnega kraja oziroma prostora
 • iz uradnih evidenc, in sicer: evidence registriranih vozil, centralnega registra prebivalstva, evidence zavarovancev, slovenskega ladijskega registra in registra zrakoplovov ter iz vseh drugih evidenc, iz katerih ima pravico do pridobitve podatkov detektivov pooblastitelj
 • iz javno dostopnih virov (internet, javni imeniki, ...)
Detektivi imamo diskrecijsko pravico pri izbiri najprimernejšega načina zbiranja podatkov, vendar pri tem dosledno spoštujemo zasebnost posameznika.


Prednosti detektiva Požruja:
 • veljavna licenca in sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti
 • zelo dobro poznavanje zakonodaje
 • uspešno delovanje od leta 2003
 • uporaba najsodobnejše opreme (tudi poligrafa)
 • sposobnost prevzema najzahtevnejših projektov
 • sodelovanje z mrežo domačih in tujih strokovnjakov
 • delovanje po celotni Sloveniji in tujini
 • popolna zaupnost
 • posebne ugodnosti za redne stranke
 • brezplačno parkiriščeDetektiv Josip Aleksej Požru, detektivska agencija

Celovita vrhunska detektivska dejavnost s pravnim svetovanjem.

KONTAKT:  
info@pozru.com

031 240 090