Kdaj je smiselno preveriti zakonsko zvestobo s pomočjo detektiva?

Občutek, da ima mož ljubico, skoraj pri vsaki ženski povzroči duševni nemir. Verjetno bi se večina bralk strinjala, da je spolnost z drugo žensko ali pa zmenek z drugo žensko in zaljubljeno sanjarjenje o drugi ženski, oblika nezvestobe.

Ženska najpogosteje z indici, posrednimi dokazi nezvestobe, kot so upad pozornosti in nežnosti do žene, upad zanimanja do spolnosti, nepojasnjeni odhodi od doma, povečana pozornost moža do lastnega izgleda, skrivanje telefonskih pogovorov in vsebine elektronskih sporočil, sklepa na moževo nezvestobo. Primerov, ko ženska neposredno ugotovi moževo nezvestobo (npr. moža zaloti v postelji z drugo žensko), je zelo malo.
Ženski tako povzroča duševni nemir navedeno sklepanje na moževo nezvestobo, oziroma dvom v pravilnost tega sklepanja in realnost ugotovitev.

Pogosto že sam pogovor z možem o tej temi odpravi občutek moževe nezvestobe.
V kolikor pa je duševni nemir kljub pogovorom z možem tako močan, da ženska ne more več normalno funkcionirati, je že zaradi zdravja ženske smiselno razmisliti tudi o preveritvi zakonske zvestobe s pomočjo detektiva. Predhodno pa je smiselno odgovoriti na dve vprašanji:

1. Ali je občutek, da ima mož ljubico, resnično tako močan, da ne morem več normalno funkcionirati?
2. Ali sem resnično pripravljena iti v stroške in tega ne bom obžalovala?

V kolikor sta oba odgovora pritrdilna, je smiselno, da detektiv preveri zakonsko zvestobo.

Na podlagi podatkov, ki jih zbere detektiv, se bo lahko ženska lažje odločila, kako bo nadaljevala svojo življenjsko pot z možem in zbrane podatke eventualno uporabila v postopku za razvezo zakonske zveze.

V zvezi s to tematiko si lahko preberete intervju z detektivom in njegovo ženo v reviji Ona in ogledate nastop v oddaji Debata:
Detektiv Josip Aleksej Požru, detektivska agencija

Celovita vrhunska detektivska dejavnost s pravnim svetovanjem.

KONTAKT:  
info@pozru.com

031 240 090