Poligraf je sestavljena medicinska naprava, ki zbira podatke o psihofizioloških reakcijah preiskovanca na zunanje dražljaje.

Najpogosteje se uporablja poligraf sestavljen iz treh naprav:

  • naprave v obliki dveh raztegljivih cevi (namesti se ju okoli telesa), ki zbirata podatke o ritmu dihanja in gibanja
  • manšete (namesti se jo na roko), ki zbira podatke o krvnem tlaku in srčnem utripu
  • galvanometra (namesti se ga na konico kazalca in prstanca roke), ki zbira podatke o električni prevodnosti kože

Vse tri naprave so povezane in priključene na računalnik.


Poligraf je torej naprava, poligrafski test pa postopek, v katerem se (ob vprašanjih detektiva, njegovim prikazovanjem slik, predmetov, ... in ob odgovorih preiskovanca) pri preiskovancu sprožajo psihofiziološke reakcije, ki jih detektiv zbira (s pomočjo poligrafa) in na njihovi podlagi ocenjuje verodostojnost preiskovančevih izjav.


Osnovni pogoji za izvedbo poligrafskega testiranja so:

  • povsem jasna osebna privolitev preiskovanca v poligrafsko testiranje
  • seznanitev preiskovanca, da lahko kadarkoli zavrne nadaljevanje testiranja
  • seznanitev preiskovanca, da mora biti pred testiranjem spočit in ne pod vplivom alkohola, mamil, zdravil ali posebnih čustvenih stanj (oseb z duševnimi motnjami ter otrok ni možno testirati)
  • seznanitev preiskovanca s samo napravo, njenim delovanjem in vprašanji (pomembno je namreč, da preiskovanec vprašanja razume)

Poligrafski test se prične s stimulativnim testom (najpogosteje s testom s številkami), ki preiskovanca pripravi na testiranje in omogoči detektivu, da glede na reakcije ustrezno pripravi poligraf. V nadaljevanju pa pri poligrafskem testiranju ločimo direktno in indirektno metodo. Testiranje se najpogosteje izvaja z več sklopi vprašanj. Vsak sklop obsega od 7 do 15 vprašanj. Preiskovanca se z vprašanji predhodno seznani (da jih preiskovanec povsem jasno razume), vrstni red posameznih vprašanj se nato tudi spreminja, da se opazuje reakcijo na pričakovanje kritičnih vprašanj. Po opravljenem testu opravi detektiv s preiskovancem temeljit pogovor o vzrokih močnejših reakcij preiskovanca na določena vprašanja.

Celotno testiranje traja najmanj tri ure.


Celovita vrhunska detektivska dejavnost s pravnim svetovanjem.

KONTAKT:  
info@pozru.com

031 240 090